Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 268052-2013 z dnia 2013-07-09 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zakliczyn
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.Opracowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla klientów Zamawiającego, którzy zostali zakwalifikowani do…

Numer ogłoszenia: 145491 – 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268052 – 2013 data 09.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 14 632 64 52, fax. 14 632 64 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: 15000,00 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: 13 800,00 PLN.