Gmina Zakliczyn ogłasza nabór wniosków do projektu pn. „ Pierwszy dzwonek „ dla rodzin wielodzietnych 4+

Gmina Zakliczyn ogłasza nabór wniosków do projektu pn.

„ Pierwszy dzwonek „ dla rodzin wielodzietnych 4+

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych , wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych , w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych , w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach projektu jest złożenie przez wnioskodawcę „Deklaracji” stanowiącej załącznik.

 

Wnioski o wsparcie finansowe można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Jacka Malczewskiego 15 do dnia 22 lipca 2014 r

 

 

 

Załączniki :

1. Regulamin wsparcia rodzin wieloletnich.pdf

2. Deklaracja.pdf

 

 

 

.

 

dodała Z.F, dnia 16.07.2014r

 

Projekt „Pierwszy dzwonek” – projekt zrealizowano ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego