Projekt „Animator pracy”

Szukasz pracy??

Weź udział w projekcie ANIMATOR PRACY !!

Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie.

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
 • szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu

 

Do udziału zapraszamy osoby, które:

 1. pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 2. zamieszkują powiat: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimskim, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski lub dąbrowski
 3. mają 30 lat i więcej
 4. należą do co najmniej jednej z grup:
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet.

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów i szczegóły projektu można uzyskać na stronie internetowej www.edu-it.com.pl w zakładce Projekty UE oraz w Biurze Projektu:

ul. Graniczna 8A, 33  – 100 Tarnów

tel. 14 692 49 77; 733 339 337

e-mail: animator.edu@gmail.com

 

„Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Załącznik:

plakat.jpg