Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do końca czerwca 2019 r. trwa Podprogram 2018 r. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 r współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzająca w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakichkolwiek dyskryminacji z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej  tj.

1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

GOPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej i wpisuje na listę osób uprawnionych.

Na jedną osobę przypada następująca ilość artykułów spożywczych ( załącznik nr.1)

Wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ 2014-2020 przez GOPS w Zakliczynie odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. na placu koło Stacji Benzynowej „Olszański” przy ul. Grabina.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przybycie w wyznaczonym dniu w celu odebrania żywności.

Attachments

  • pdf ZAŁ.1
    Rozmiar pliku: 331 KB Pobrania: 672

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.