KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.

Karty Dużej Rodziny dotychczas odebrało 309 rodzin wielodzietnych z terenu gminy.

Od 01 stycznia 2019 r KDR przysługuje również rodzicom/rodzicowi/, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek.

Karta dostepna jest w dwóch formach: tradycyjnej /plastikowej/ oraz elektronicznej

/na urządzeniach mobilnych/.

Wnioski można składać w GOPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.