Informacja o wyniku naboru na stanowisko trenera

Zakliczyn, dnia 19-03-2021 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Trener w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” wybrana została Pani Wioletta Migdał, zam. ul. Łęgi 23C, 32-840 Zakliczyn

Uzasadnienie

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Wioletta Migdał jest odpowiednim kandydatem na stanowisko trenera w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Kandydatka spełniła wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej Pani Wioletta posiada wszelkie kwalifikacje gwarantujące właściwą i samodzielną realizację zadań na stanowisku Trenera w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

(-) Anna Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.