Deklaracja dostępności architektonicznej oraz strony internetowej.

Wstęp deklaracji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych....