Zakończenie treningu umiejętności psychospołecznych

unia.png

 

Zajcia z psychologiem 005.jpg   Zajcia z psychologiem 004.jpg   Zajcia z psychologiem 001.jpg

 

W dniu 24 maja 2011 r. zakończył się II etap projektu systemowego „Czas na aktywność

w Zakliczynie” – trening umiejętności psychospołecznych (zajęcia z psychologiem)
dla 18 uczestników projektu (17 kobiet i 1 mężczyzny).

Trening obejmował 46 godzin zajęć, w tym 10 godz. zajęć grupowych oraz po 2 godz. zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika. Zajęcia były prowadzone przez panią psycholog mgr Annę  Kijak.

Tematyka prowadzonych zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu: metod i form pracy,

komunikacji interpersonalnej i asertywności, a także

komunikacji niewerbalnej,

samoakceptacji, radzenia sobie w

trudnych sytuacjach oraz zagadnienia dotyczące poczucia własnej wartości
i motywacji życiowej.
Po zakończeniu tego etapu uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia treningu.

Koordynator merytoryczny
Łach Kamila