Zespół Interdyscyplinarny

Skład Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zakliczynie:

  1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny – Iwona Mikulska
  2. Z-ca przewodniczącego Zespołu – specjalista pracy socjalnej – Sabrina Kras
  3. Członek – kierownik Posterunku Policji w Zakliczynie – Marcin Sacha
  4. Członek – kurator rodzinny ds. wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Brzesku – Kamila Łabno
  5. Członek – z ramienia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krzysztof Bajorek
  6. Członek – z ramienia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” – Kinga Panek
  7. Członek – pedagog szkolny – Justyna Iwaniec
  8. Członek – pielęgniarka środowiskowa – Stanisława Włudyka