Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Zakliczyn

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zakliczynie:

  1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Małgorzata Sowa – reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
  2. Z-ca przewodniczącego Zespołu – Iwona Mikulska – reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie,
  3. Członek – Marcin Sacha – reprezentujący Posterunek Policji w Zakliczynie,
  4. Członek – Kamila Łabno – reprezentująca zespół kuratorskiej służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Brzesku,
  5. Członek – Krzysztof Bajorek- z ramienia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  6. Członek – Kinga Panek – z ramienia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”,
  7. Członek – Marta Korzeniowska – reprezentująca system oświaty,
  8. Członek – Renata Dyngosz – reprezentująca system oświaty,