Punkt konsultacyjny – dyżury specjalistów

Punkt konsultacyjny – dyżury specjalistów

  • Poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od 7.30 do 15.30

  • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny:
  • radca prawny: 2 x w miesiącu środa 16.15 – 18.30
  • terapeuta uzależnień: 4 x w miesiącu w piątki od 16:00 – 17:30
  • psycholog: 2 x w miesiącu wtorek 16.00 – 18.30, 1 x w miesiącu sobota 08:00 -11:00
  • Psycholog, interwent kryzysowy: 2 x w miesiącu wtorek 16:00 – 19:45
  • Pedagog: 1 x w miesiącu wtorek 13.00 – 15.00

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn.