Punkt konsultacyjny – dyżury specjalistów

Punkt konsultacyjny – dyżury specjalistów

  • Poradnictwo, informacja, praca socjalna

w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 – 15.30

  • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny:
  • radca prawny:
    2 x w miesiącu środa 16.00 – 19.00
  • terapeuta uzależnień:

3 x w miesiącu w pt. 16:00 – 18:00
1 x w miesiącu pt. 15:00 – 19:00

  • psycholog:

2 x w miesiącu wt. 16.00 – 18.30

1 x w miesiącu wt. 16:15 -18.15

1 x w miesiącu czw. 16:00 -19:00

  • Psycholog, interwent kryzysowy:

1 x w miesiącu sobota 8:00 – 12:00

1 x w miesiącu sobota 8:00 – 13.00

  • Pedagog

1 x w miesiącu wtorek 13.00 – 15.00

  • Pracownik socjalny:

1 x w miesiącu poniedziałek 15.00 – 16.00

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych.