Pracownicy

PRACOWNICY

 

 • Dyrektor MOPS  – mgr inż. Anna Piotrowska
 • Główny księgowy – mgr Monika Zając
 • Księgowa – mgr Alina Bała
 • Pomoc administracyjna – mgr Małgorzata Sowa, Małgorzata Jewulska

Referat pomocy środowiskowej :

 • mgr Dagmara Styrkosz – specjalista pracy socjalnej
 • Sabrina Kras –  specjalista pracy socjalnej
 • mgr Bernadeta Stanuszek – specjalista pracy socjalnej
 • mgr Iwona Mikulska – starszy pracownik socjalny
 • mgr Natalia Borowiec – starszy pracownik socjalny
 • mgr Ewelina Budyn Ramian – starszy pracownik socjalny

Referat ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, refundacja podatku VAT od zużycia gazu

 • Teresa Potok  – inspektor
 • Wioletta Osiecka  – inspektor

Dział opieki środowiskowej :

 • Anna Wolak – opiekun
 • Barbara Malisz – opiekun
 • Iwona Padoł – opiekun

Asystent rodziny:

 • mgr Katarzyna Mendel-Gut