Pracownicy

PRACOWNICY

 

 • Dyrektor MOPS  – mgr inż. Anna Piotrowska
 • Główny księgowy – mgr Joanna Świderska – Mróz
 • Księgowy  – mgr Alina Bała (zastępstwo Małgorzata Jewulska)

Referat pomocy środowiskowej :

 • mgr Dagmara Styrkosz – specjalista pracy socjalnej (zastępstwo mgr Dagmara Kamińska)
 • Sabrina Kras –  specjalista pracy socjalnej
 • mgr Bernadeta Stanuszek – pracownik socjalny
 • mgr Iwona Mikulska – pracownik socjalny
 • mgr Natalia Borowiec – pracownik socjalny
 • mgr Ewelina Budyn – pracownik socjalny

Referat ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zaliczki alimentacyjnej, dodatków : osłonowego, węglowego i innych źródeł ogrzewania:

 • Teresa Potok  – inspektor
 • Wioletta Osiecka  – inspektor

Dział opieki środowiskowej :

 • Anna Ramian  – opiekun
 • Barbara Malisz – opiekun
 • Elżbieta Gnatkiewicz – opiekun

Asystent rodziny:

 • mgr Maria Bacia