Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakliczyn, dnia 12 maja 2022 r. Nr sprawy: MOPS/271/1/2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Dostawa opasek bezpieczeństwa i świadczenie całodobowej opieki...

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0” CEL PROJEKTU: stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności...

Odpowiedzi na pytania złożone w ramach zapytania ofertowego pod nazwą” „Oferta na dostawę opasek bezpieczeństwa i świadczenia całodobowej opieki na odległość w 2022 roku”

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga aby opaski bezpieczeństwa posiadały rozwiązanie zabezpieczające przed przypadkowym naciśnięciem przycisku? Odpowiedź: Posiadanie przez opaski bezpieczeństwa rozwiązania zabezpieczającego przed przypadkowym naciśnięciem przycisku nie jest bezwzględnym wymogiem lecz zaleceniem, którego spełnienie...