Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

Dyżury specjalistów w sierpniu 2023 r.

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn Dyżur członka GKPiRPA: mgr Monika Kulak – pełnomocnik...

Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznychz podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw,...

DYŻURY SPECJALISTÓW W LIPCU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn Dyżur członka GKPiRPA: mgr Monika Kulak – pełnomocnik...