Category: Projekt „Sami Dzielni”

Nabór na stanowisko psychologa.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie Ogłasza nabór na stanowisko pracy: Psycholog – 0,5 etatu Stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu: „Sami –Dzielni! Nowe...

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko PSYCHOLOG

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji naboru na stanowisko psycholog w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający niezbędne wymagania formalne określone...