Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mopszakliczyn.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn
Telefon: +48 14 665 27 25


E-mail:mops@mopszakliczyn.pl, mops.dyrektor@mopszakliczyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zapewnia następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 2023-03-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Sowa
e-mail: malgorzata.sowa@mopszakliczyn.pl
Telefon: 146652275 wew. 15

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie prowadzą 2 wejścia: od ulicy Rynek oraz od ulicy Różanej.
 2. Do wejścia prowadzi się bezpośrednio z chodnika od strony ulicy Rynek po czterech stopniach schodów lub bezpośrednio z chodnika podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony ulicy Różanej.
 3. Drzwi wejściowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od strony ulicy Rynek i ulicy Różanej otwierają się poprzez naciśnięcie klamki.
 4. W budynku nie ma windy, jest natomiast przenośne rozkładane siedzisko transportowe.
 5. W budynku jest zamontowany wideodomofon.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenie na parterze budynku, wyposażone w pulpit ze szkłem powiększającym.
 7. W budynku znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń, tablica z numerami telefonów alarmowych, oznaczenia drzwi wewnątrz budynku za pomocą wypukłej grafiki z numerami pokoi oraz płytkami Brailey’a.
 8. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych wyposażona w system przyzywowo-alarmowy.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem są miejsca parkingowe.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku są oznaczenia pomieszczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnienie kontaktu osoby ze szczególnymi potrzebami z pracownikiem MOPS – po wciśnięciu guzika przywołania wideodomofonu (znajdującego się od strony ul. Różanej) uruchamiają się ekrany komunikacji (w pomieszczeniu pracowników socjalnych i działu świadczeń). Zostaje w ten sposób przywołany właściwy merytorycznie pracownik, który schodzi do interesanta w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
 • Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: mops@mopszakliczyn.pl, tel. 14 665 27 75). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Aby skutecznie komunikować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo / złożyć wniosek na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn,
 • wysłać e-mail na adres: mops@mopszakliczyn.pl
 • przesłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /GOPS_ZAKLICZYN
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 14 665 22 75 interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym.

Attachments

 • pdf wydrukGUS
  Rozmiar pliku: 105 KB Pobrania: 735