Rozpoczęcie kursu barman-kelner

kl.pngue.jpg

Rozpoczęcie kursu barman-kelner

            W dniu dzisiejszym 5 września 2011 r. rozpoczyna się kurs realizowany w ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs barman-kelner realizowany będzie w terminie od 5 do 30  września 2011 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie. Uczestniczyć w nim będzie 9 beneficjentów ostatecznych, w tym 8 kobiet i 1 mężczyzna, z którymi pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie podpisali kontrakty socjalne. Kurs będzie trwać 120 godzin,
w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

            Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

Koordynator merytoryczny

Łach Kamila