ZAKOŃCZENIE KURSU PIECZENIA, GOTOWANIA I SPORZĄDZANIA ZAKĄSEK

unia.png

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU PIECZENIA, GOTOWANIA


I SPORZĄDZANIA ZAKĄSEK

 

 

Dziś 1 sierpnia 2012 roku zakończył się trwający od 5 lipca 2012 r. kurs pieczenia, gotowania i sporządzania zakąsek realizowany w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W kursie wzięło udział 8 uczestniczek projektu. Kurs był prowadzony przez panią Janinę Grzyb oraz Agnieszkę Jarzwiec. Zajęcia obejmował 120 godzin szkoleniowych, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs zakończył się egzaminem.

 

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do profesjonalnej obsługi konsumenta, zapoznania się z organizacją pracy w zakładzie gastronomicznym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych dotyczących m.in. zasad sporządzania potraw (z mięsa, warzyw, ryb itp.), sporządzaniem zakąsek zimnych i gorących, zasad dekoracji potraw, organizacją przyjęć okolicznościowych, układaniem jadłospisów, elementami obsługi konsumenta.

 

Po zakończonym kursie wszystkie uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

 

 

Koordynator projektu

Łach Kamila