NOWE KRYTERIA DOCHODOWE

 

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej obowiązujące od 1 października 2012 r.

 

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r poz.823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych  oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Zweryfikowane kryteria  dochodowe od 1 października 2012 r będą wynosić:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł.( dotychczas było 477 zł.)
  • Dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł. ( dotychczas było 351 zł.)

 

Podwyższona została także maksymalna  kwota zasiłku stałego do wysokości 529 zł

 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 250 zł.

 

 

Nowe kryteria do świadczeń rodzinnych  obowiązujące od 1 listopada 2012 r

 

Od 1 listopada 2012 r. do uzyskania świadczeń rodzinnych będzie uprawniać kryteria dochodowe :

  • 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł. na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r wynosić będzie :

  • 77 zł. na dziecko do 5 lat ( obecnie 68 zł. )
  • 106 zł. na dziecko w wieku od 6 lat do 18 lat ( obecnie 91 zł. )
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 lat do 24 lat ( obecnie 98 zł. )

 

Bez zmian pozostają dodatki do zasiłku rodzinnego