INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

unia.png

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ODRZUCENIU OFERT

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich dla 18 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

  1. Jako najkorzystniejsza i jedyna została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

 

 

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1

33-170 Tuchów

 

Cena oferty: 3 708,00 zł

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnił wymagania określone w zamówieniu i był jedynym wykonawcą, który złożył ofertę.