PIERWSZE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

unia.png

 

 

 

ROZPOCZĘCIE TRENINGU KOMPETENCJI

SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

 

W dniu 04.05.2013 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach treningu kompetencji społecznych i wychowawczych, prowadzone przez panią psycholog, Annę Kijak.

W treningu wzieło udział 30 zakwalifikowanych w 2013 r. do projektu  „Czas na aktywność w Zakliczynie” uczestników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania z psychologiem obejmować będą między innymi tematykę z zakresu: nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, likwidację barier w komunikacji interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, określanie norm i zasad współżycia w rodzinie i jej otoczeniu, umacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w kontekście rodziny oraz jej otoczeniu itp.

 

Cele treningu zostaną zrealizowane dzięki uczestnictwie beneficjentów w zajęciach grupowych z psychologiem.

Na zakończenie zajęć z psychologiem wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia ukończenia treningu.

 

 

Dodała K.Ł.,2013-06-05