ZAKOŃCZENIE KURSU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

 

Wczoraj 16 lipca 2013 roku zakończył się trwający od 9 lipca 2013 r. kurs obsługi kas fiskalnych realizowany w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W kursie wzięło udział 12 uczestniczek projektu. Kurs był prowadzony przez pana Adriana Janasa. Zajęcia obejmował 30 godzin szkoleniowych, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Głównym celem kursu było kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do obsługi kas fiskalnych. Szkolenie dało możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej obsługi kas fiskalnych oraz sprzedaży. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży, standardu obsługi klienta, sztuki efektywnej sprzedaży, profilu profesjonalnego sprzedawcy, celów i rodzaju reklamy oraz zapoznają się z przepisami, budową i obsługą różnego rodzaju urządzeń fiskalnych. Nabyli również wiedzę z zakresu przepisów bhp związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed zagrożeniami i postępowania w razie wypadków.

 

Po zakończonym kursie wszystkie uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

 

Dodała K. Ł., 2013-07-17