KURS OPERATORÓW KOPARKO – ŁADOWARKI

 

 

 

KURS OPERATORÓW KOPARKO – ŁADOWARKI

 

 

Kurs operatorów koparko – ładowarki dla 1 UP realizowany w okresie 23.08.2013 r. do 30.09.2013 r. w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Zajęcia odbywają się w Tęgoborzy. W kursie uczestniczy 1 mężczyzna, z którym pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisali kontrakt socjalny. Kurs trwać będzie 176 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

 

Dodała K. Ł., 2013-09-16