Przemoc to niemoc!

Przemoc to niemoc!

 

 

Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny na świetlicach profilaktycznych w Wesołowie i Borowej. Celem konkursu było  eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowania przemocy, a także edukacja dzieci w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy.

Organizatorem konkursu był Zespół Interdyscyplinarny i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie.
Do rywalizacji zgłoszono 8 prac, wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone. Fundatorami nagród była Gminna Komisja RPA i prywatni sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy.

 

A poniżej kilka informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy:

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, od przemocy fizycznej (gdy ktoś bije, popycha, kopie, dusi), po przemoc psychiczną (obrażanie, wyzywanie, poniżanie, kontrolowanie, ciągłe krytykowanie) czy seksualną (zmuszanie do współżycia czy do innych, wymuszonych zachowań seksualnych).

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy, a ich sprawca bezwzględnie powinien odpowiadać za swoje czyny. Jest kilka czynności, które należy wykonać, by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej:

– w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy powiadomić policję lub prokuraturę (997, 112)
– w razie doznania obrażeń ciała należy zgłosić się do lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej i wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzenia ciała
– po bezpłatną poradę psychologiczną, wsparcie, można zadzwonić pod numer „Niebieskiej Linii” 801-12-00-02
– w celu uzyskania kompleksowej pomocy można zgłosić się do właściwej instytucji: Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Wsparcia i innych.