Rozstrzygnięcie naboru na asystenta rodziny

Zakliczyn, dnia 28 maj 2014 r

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Jacka Malczewskiego 15 32-840 Zakliczyn

 

asystent rodziny

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Kornaś

 

 

Zakliczyn

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakliczyn, dnia 28 maj 2014 r

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

 

Asystent rodziny

… ……………………

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „ asystent rodziny ” została wybrana Pani Małgorzata Kornaś .

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 5.maja.2014 r naboru na stanowisko „asystent rodziny „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 15 maja 2014 r wpłynęła 1 aplikacja. W dniu 22 maja 2014 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Kandydaci spełniający kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ asystent rodziny „.

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Kornaś Zakliczyn

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata , wybrano Panią Małgorzatę Kornaś , która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi . Posiada także wymagane kwalifikacje z zakresu pedagogiki oraz doświadczenie pracy z dziećmi .

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska