ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

unia.png

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W dniu 29.09.2014 r. (PONIEDZIAŁEK) zakończył się KURS OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla 10 UP zakwalifikowanych do projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2014 r., z którymi pracownicy socjalni podpisali kontrakt socjalny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs był realizowany w okresie od 15.09.2014 r. do 29.09.2014 r.,
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie (zajęcia teoretyczne) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej (zajęcia praktyczne), w wymiarze 90 godzin.

Tematyka kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych obejmowała między innymi:

 • Pierwszą pomoc przedmedyczną;
 • Charakterystyka żywienia osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Higiena chorego i zabiegi pielęgnacyjne;
 • Odleżyny – profilaktyka;
 • Potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka chorego;
 • Zasady pielęgnacji chorych o różnych jednostkach chorobowych;
 • Regulamin i obowiązki opiekunki;
 • Łóżko chorego i jego wyposażenie;
 • Postępowanie pielęgnacyjne wobec chorego;
 • Profilaktyka odleżyn;
 • Formy aktywizacji osób starszych;
 • Sprawność intelektualna w okresie starzenia się;
 • Postawy wobec osób starszych;
 • Relacje rodzinne między osobą starszą, a jej rodziną.

 

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.