„Pierwszy dzwonek „ wsparcie dla uczniów z rodzin 4 +

rodizna 4.png

 

 

„Pierwszy dzwonek „ wsparcie dla uczniów z rodzin 4 +

 

 

 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w wysokości 31 650 zł. w gminie Zakliczyn otrzymało pomoc 211 uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +, których co najmniej jedno dziecko jest uczniem. Pomoc była wypłacana jednorazowo minimum 150 zł. na jednego ucznia i przeznaczona na zakup artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, w szczególności na zakup podręczników wymaganych według programu szkoły.