PRZEMOC W RODZINIE-DLACZEGO I CO MAMY Z NIĄ ROBIĆ?

DSCN4623.jpg

PRZEMOC W RODZINIE – DLACZEGO I CO MAMY Z NIĄ ZROBIĆ?

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 06.11.2015roku konferencja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie. W konferencji udział wzięli radni Miasta i Gminy Zakliczyn, sołtysi, policja, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, kuratorzy społeczni Sądu Rejonowego w Brzesku, pracownicy socjalni GOPS, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

   Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy. Najważniejszym punktem konferencji było szkolenie prowadzone przez specjalistę z zakresu przeciwdziałania przemocy, pracownika Wydziału Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie- Pana Jerzego Szczepańca. Zebrani mieli możliwość zgłębić zagadnienia przemocy: definicje przemocy prawną i psychologiczną, cykl przemocy, kierunki pracy z osobami dotkniętymi przemocą oraz osobami będącymi sprawcami przemocy. W kolejnym punkcie konferencji było wystąpienie dzielnicowego gminy Zakliczyn P. Adama Kuli, który odniósł się do skali problemu przemocy w rodzinach w gminie Zakliczyn. Przybliżył zebranym procedurę Niebieskiej Karty oraz kompetencje Policji wynikające z tejże procedury. Zaś przedstawiciel oświaty, pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie Joanna Dobrzańska zaprezentowała współpracę placówek oświatowych z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkoły uczestniczą w realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzą zajęcia dla uczniów w ramach szkolnej profilaktyki, pracują w grupach roboczych w sytuacji, gdy w rodzinie występuje przemoc i są małoletnie dzieci wymagające wsparcia i ochrony. Konferencję podsumowała przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Teresa Motak. Przedstawiła zebranym członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który działa od 2010 roku. Przybliżyła zadania Zespołu, zaplecze pomocowe, którym dysponuje gmina, mianowicie pomoc psychologiczną i prawną. Dyżury psychologa, radcy prawnego, pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki, przewodniczącej ZI odbywają wg harmonogramu w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, sala Burmistrzówki – Ratusz. Uczestnicy konferencji mieli możliwość twórczej dyskusji, zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi udzielanej przez specjalistów z zakresu przemocy w rodzinie.

 

 

Przewodnicząca ZI: Teresa Motak

 

 

DSCN4618.jpg