Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko referent d/s obsługi programu 500+

Zakliczyn, dnia 29 marca 2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

 

referent d/s obsługi programu 500+

… …………………… ……………

nazwa stanowiska pracy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „referent d/s obsługi programu 500+” została wybrana PaniAnna Piotrowska.

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 06 marca 2016 r. naboru na stanowisko „referent d/s obsługi programu 500+” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 21 marca 2016 r. wpłynęło 22 aplikacji. W dniu 22 marca 2016 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Kandydaci spełniający kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ referent d/s obsługi programu 500+” to 15aplikacji.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko, wybrano kandydaturę p. Anny Piotrowskiej. Na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełnia wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykształcenie p. Anny Piotrowskiej , staż pracy w administracji , umiejętności interpersonalne gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska