Przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych

Przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych

 

 

W ramach kampania informacyjnej dotyczącej ochrony przed przemocą w rodzinie oraz możliwości korzystania z pomocy,przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie P.Teresa Motak wraz z członkiem zespołu Joanną Dobrzańską w dniu 25.05.2016r spotkały się z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach. SDS jest domem dziennego pobytu,przeznaczonym dla 20 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Po południu osoby wracają do swoich domów i pozostają pod opieką najbliższych. W trosce o ich bezpieczeństwo i poszanowanie godności pensjonariusze zostali poinformowani jakie formy przemocy mogą występować w rodzinie,jak się bronić przed tym zjawiskiem,kogo powiadomić i poprosić o pomoc.Ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności osoby takie wymagają szczególnie ochrony i wsparcia.

 

 

WP_20160525_12_00_14_Pro.jpg

 

 

 

WP_20160525_12_16_52_Pro.jpg

 

 

Podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo ochrony przed wszelkimi formami wyzysku przemocy i wykorzystywania. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

gwarantuje wszystkim osobom niepełnosprawnym ochronę podstawowych praw ,dostęp do pełnego i równego korzystania ze wszystkich podstawowych wolności.

Problemy społeczne związane z niepełnosprawnością dotyczą wielu sfer życia , niepełnosprawność godzi w najcenniejszą wartości człowieka-zdrowie,sprawność

fizyczną,psychiczną zdolność do podejmowania i wykonywania ról społecznych.

 

 

 

Formy przemocy wobec osób niepełnosprawnych

 

 

Najczęściej spotykane rodzaje przemocy wobec osób niepełnosprawnych to przemoc fizyczna m.in bicie,szarpanie,popychanie. Przemoc psychiczna najczęściej w formie poniżania wywoływania lęku,przemoc seksualna,zaniedbywanie w postaci uwięzienia,

odmawianie dostępu do żywności,pozbawienia wsparcia materialnego,opuszczenie lub porzucenie.

Identyfikacja zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych jest bardzo trudna ze

względu na fakt że;

 

   • osoby niepełnosprawne są najczęściej zależne od swoich oprawców
   • pozostają w fizycznej izolacji
   • są wykluczone społecznie
   • nie znają własnych praw
   • nie potrafią lub nie mogą korzystać z pomocy powołanych do ochrony służb
   • są uznawane za mniej wiarygodne

 

Zarówno dzieci jak i dorosłe osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się np. mówieniu,posługiwaniu się gestem ,poruszaniu się problemami w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi nie mają możliwości by skutecznie bronić się przed przemocą.