NABÓR NA STANOWISKO – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

NABÓR NA STANOWISKO – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ogłasza nabór na stanowisko –OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

 

Wymagania :

  • posiadanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekun
  • kreatywność , pomysłowość, dyspozycyjność

Zakres pracy :

 

Do głównych obowiązków opiekuna należeć będzie wykonywanie wszystkich czynności życia codziennego do których należy między innymi : pranie , sprzątanie mieszkania, przygotowywanie opału i palenie w piecu, przygotowywanie posiłków, przynoszenie zakupów itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

  • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
  • aktualne CV
  • list motywacyjny
  • oświadczenie o niekaralności
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści :

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r , poz. 1182 z póź .zm.)

Rodzaj umowy :

Umowa o pracę na zastępstwo na czas choroby pracownika od dnia 20.01.2017 r

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie , ul. J. Malczewskiego 15, 32- 840 Zakliczyn

 

 

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska