Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko „asystent rodziny”

Zakliczyn, dnia 28 luty 2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

 

Asystent rodziny

… …………………… ……………

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „ asystent rodziny „ została wybrana Pani Małgorzata Świstak.

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 16 luty 2017 r naboru na stanowisko „asystent rodziny „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 24 luty 2017 r wpłynęło 2 aplikacje. W dniu 27 luty 2017 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Wszyscy kandydaci spełniali kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ asystent rodziny”

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko, wybrano kandydaturę p. Małgorzaty Świstak. Na podstawie analizy złożonych dokumentów stwierdzono, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełnia wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykształcenie p. Małgorzaty Świstak, staż pracy na stanowisku asystent rodziny , umiejętności interpersonalne gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

dodała: Z,F. dnia 28.02.2017r.