Informacja o wnioskach 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje,

że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 +

na okres zasiłkowy 2017/2018

przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 „ w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku”.

 

Natomiast „w przypadku gdy osoba obiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 październik danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku”.