Nowe wnioski do programu 500+

 

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od dnia 01.08.2017 r. będą obowiązywać nowe druki do przyznania świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalania świadczenia:

1. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o świad. wychowawcze.pdf

2.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

3.  Oświadczenie o wysokości składek.pdf

4.  Oświadczenie o wielkości gospodarstwa.pdf

5.  Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf