Zakończenie kursu florystycznego

unia.png

 

Zakończenie kursu florystycznego    

DSC01900small.jpgW dniu 3 sierpień 2011 roku zakończył się trwający od 4 lipca 2011 r. kursu florystyczny
realizowany w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W kursie wzięło udział 9 uczestniczek; wszystkie ukończyły kurs. Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Po zakończonym kursie wszystkie uczestniczki otrzymały stosowne zaświadczenia
i certyfikaty.

 

                                                                                               Koordynator merytoryczny

                                                                                                          Kamila Łach