KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

 

KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

 

W dniu 04/10/2011r w siedzibie Ratusza odbyła się konferencja n/t Przemocy w rodzinie, zorganizowana przez GOPS w Zakliczynie.

Tematem konferencji było „Szersze włączenie środowisk lokalnych do gminnych działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół, pedagodzy, policjanci, służby zdrowia, GKRPA oraz pracownicy socjalni GOPS-u.

 

Konferencję poprowadził mgr Jerzy Szczepaniec – dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tarnowie.

 

Efektywne działania na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin wymagają współpracy wielu instytucji. Pomoc dla rodzin winna być interdyscyplinarna. W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie złożony z przedstawicieli różnych instytucji.

 

Konferencja przyczyniała się do podniesienia kompetencji osób pomagających, stworzyła też możliwość szerszej współpracy ze środowiskiem oraz podjęcia dyskusji w tak wrażliwej ds. społeczności lokalnej kwestii.