ZAKOŃCZENIE KURSU BARMAN-KELNER

unia.png

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU BARMAN-KELNER

 

 

W piątek 30 września 2011 roku zakończył się trwający od 5 września 2011 r. kurs barman-kelner realizowany w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W kursie wzięło udział 9 uczestników (8 kobiet i 1 mężczyzna). Kurs był prowadzony przez panią Janinę Grzyb oraz Agnieszkę Jarzwiec. Kurs obejmował 120 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs zakończył się egzaminem pisemnym oraz praktycznym.

 

Realizacja programu szkoleniowego była prowadzona zgodnie z potrzebami uczestników. Zajęcia teoretyczne wzbogacone zostały zajęciami praktycznymi. Zajęcia praktyczne pozwoliły wykształcić umiejętności manualne i właściwą postawę barmana – kelnera.

 

Głównym celem kursu było przygotowanie uczestników do profesjonalnej obsługi konsumenta, nabycia umiejętności wykonywania obowiązków w zawodzie barman – kelner oraz zapoznania się z organizacją usług gastronomicznych. Uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych dotyczących m.in. zasad przynoszenia zastawy stołowej, rodzajów i zastosowania bielizny stołowej, organizacji i technik przyjęć okolicznościowych, zasad sporządzania napojów mieszanych, zasad obsługi klienta.

Po zakończonym kursie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

 

Koordynator mertyoryczny

Łach Kamila