ROZPOCZĘCIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

unia.png

 

ROZPOCZĘCIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 

W dniu 17.05.2012 r. odbędą się pierwsze zajęcia w ramach treningu umiejętności psychospołecznych, prowadzone przez panią psycholog, Annę Kijak.

W treningu weźmie udział 18 uczestników projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym zajęć będzie dostarczenie wiedzy w zakresie:

  • radzenia sobie ze złością,
  • budowania pozytywnego myślenia,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • komunikacji interpersonalnej oraz asertywności,
  • zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem,
  • zapoznanie uczestników z metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
  • wsparcie uczestników projektu w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

 

Cele treningu zostaną zrealizowane dzięki uczestnictwie beneficjentów w zajęciach grupowych, które będą się odbywać w dniach 17.05 i 24.05.2012 r.

 

Beneficjenci zostaną objęci, także indywidualnym wsparciem psychologicznym, który pozwoli uczestnikom na wszechstronną pracę nad własnymi problemami i trudnościami. Każdy uczestnik zostanie objęty 2 godzinnąkonsultacją psychologiczną. Zajęcia indywidualne będą się odbywać w dniach 17.05, 24.05, 13.06 oraz 14.06.2012 r.

 

Na zakończenie zajęć z psychologiem wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia ukończenia treningu.

 

 

Koordynator projektu

Kamila Łach