GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKLICZYNIE

ORGANIZUJE GRUPĘ WSPARCIA

DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

 

 

Uczestnicy grupy wsparcia poprzez dzielenie się emocjami, swoimi przeżyciami, zyskają poczucie bezpieczeństwa, możliwość nawiąznia nowych więzi. Dodatkowo grupa ułatwia pozyskiwanie korzystnych zachowań co sprzyja rozwojowi osobistemu oraz zastanowienie się nad własnymi zachowaniami.

Grupa wsparcia będzie działać według ustalonego planu przez psychologa.

 

 

 

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w godzinach pracy ośrodka /pokój nr 2/