ROZPOCZĘCIE KURSU OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU OPIEKUNA OSÓB

STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W dniu dzisiejszym 29.07.2013 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 8:00 rozpoczął się KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla 16 UP zakwalifikowanych do projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w  2013 r., z którymi pracownicy socjalni podpisali kontrakt socjalny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs będzie realizowany w okresie od 29.07.2013 r. do 19.08.2013 r., w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, w wymiarze 90 godzin (w tym, zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Tematyka kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, obejmować będzie między innymi:

 • Pierwszą pomoc przedmedyczną;
 • Charakterystyka żywienia osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Higiena chorego i zabiegi pielęgnacyjne;
 • Odleżyny – profilaktyka;
 • Potrzeby bio-psycho-społeczne człowieka chorego;
 • Zasady pielęgnacji chorych o różnych jednostkach chorobowych;
 • Regulamin i obowiązki opiekunki;
 • Łóżko chorego i jego wyposażenie;
 • Postępowanie pielęgnacyjne wobec chorego;
 • Profilaktyka odleżyn;
 • Formy aktywizacji osób starszych;
 • Sprawność intelektualna w okresie starzenia się;
 • Postawy wobec osób starszych;
 • Relacje rodzinne między osobą starszą, a jej rodziną;
 • Itp.

 

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

 

Dodała, K. Ł., 2013-07-29