AKTYWNI ZAKLICZYNIANIE

unia.png

 

 

Aktywni Zakliczynianie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 12 grudnia 2013 roku podsumował projekt systemowy „Czas na aktywność w Zakliczynie” za 2013 rok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach aktywnej integracji zostały zawarte kontrakty socjalne z trzydziestoma osobami.

 

W 2013 roku przeprowadzono następujące kursy i zajęcia:

 

  1. Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – przeprowadzony dla 16 uczestniczekKurs trwał 90 godzin.
  2. Kurs obsługi kasy fiskalnej – przeprowadzony dla 12 uczestniczek w wymiarze 30 godzin.

  3. Kurs spawacza metodą MIG – dla 1 uczestnika projektuKurs trwał 155 godzin.
  4. Kurs operatora koparko-ładowarki – dla 1 uczestnika projektu w wymiarze 176 godzin.

  5. Trening kompetencji społecznych i wychowawczych – dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 20 godzin.
  6. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 10 godzin.

Kursy i szkolenie organizowane były przez: Adrian Janas Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń CDIS, ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz akredytowany ośrodek szoleniowy litwiński tęgoborze 160, 33-312 tęgoborze.

Uczestnicy projektu pozytywnie oceniają działania w projekcie. Udział w projekcie wpłynął na podniesienie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, poprawę własnej autoprezentacji. Szkolenie wzmocniło wiarę jego uczestników w siebie i swoje możliwości.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie kontynuuje realizację projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w roku 2014 i zaprasza chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w Projekcie.

Uczestnicy muszą spełnić następujące kryteria: osoby bezrobotne, zatrudnione, w tym rolnicy, osoby nieaktywne zawodowo, osoby korzystające z pomocy społecznej zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie w 2014 roku zapraszamy do zgłaszania się w GOPS Zakliczyn przy ulicy J. Malczewskiego 15.

 

 

Zespół Projektowy

„Czas na aktywność w Zakliczynie”