Rozstrzygnięcie naboru na Koordynatora projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

unia.png

 

 

Rozstrzygnięcie naboru na Koordynatora projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zakliczyn, dnia 5 grudnia 2013 r

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

ul. Jacka Malczewskiego 15 32-840 Zakliczyn

 

koordynator projektu POKL „ Czas na aktywność w Zakliczynie „

nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Sowa

 

 

Biesnik

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unia.png

 

 

 

 

 

Zakliczyn, dnia 5 grudzień 2013 r

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

 

Koordynator projektu POKL „Czas na aktywność w Zakliczynie „

…………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „ koordynator projektu POKL ” została wybrana Pani Małgorzata Sowa .

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 28.11.2013 r naboru na stanowisko „ koordynator projektu POKL „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 4 grudnia 2013 r wpłynęła 1 aplikacja. W dniu 5 grudnia 2013 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Kandydaci spełniający kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ koordynator projektu POKL „.

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Sowa Bieśnik

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata, wybrano Panią Małgorzatę Sowa, która posiada doświadczenie w pracy z projektami unijnymi. Posiada także wymagane kwalifikacje z zakresu administracji publicznej i zarządzanie oraz doświadczenie w zakresie opracowywania i obsługi projektów.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

Dodała: Z.F. 05.12.2013 r.