Wynik ogłoszenia

Wynik ogłoszenia

 

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2014r.” informujemy, że wpłynęła jedna oferta złożona przez Samarytańskie Towarzystwo Jana Pawła II w Zakliczynie.

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych dotację na wsparcie realizacji zadania przyznano w/w Stowarzyszeniu w kwocie 111 360 zł w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r.

 

Kierownik GOPS

Zuzanna Filipska