ZAKOŃCZENIE KURSU OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI

unia.png

ZAKOŃCZENIE KURSU OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI

W dniu 29.11.2014 r. (sobota) zakończył się trwający od 27.09.2014 r. KURS OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI dla 1 uczestnika projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs prowadzony był w Ośrodku Szkoleń Zawodowych „Edukator” w Tarnowie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwały 176 godz.

Głównym celem kursu było przekazanie podstawowych wiadomości
i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy operatora koparko – ładowarki.

Kurs zakończy się egzaminem państwowym oraz otrzymaniem przez uczestnika zaświadczenia potwierdzającego zdobycie kwalifikacji jako operator koparko – ładowarki.