ZAKOŃCZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

unia.png

 

 

ZAKOŃCZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

W dniu 15.11.2014 r. zakończyły się zajęcia w ramach treningu kompetencji społecznych i wychowawczych. Zajęcia prowadzone były przez panią psycholog Annę Kijak. Zajęcia miały miejsce w dniach: 18.10, 25.10, 8.11. oraz 15.11.2014 r.

W treningu wzięło udział 30 zakwalifikowanych w 2014 r. do projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” uczestników. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z psychologiem obejmowało między innymi tematykę
z zakresu: nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, likwidację barier w komunikacji interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, określanie norm i zasad współżycia w rodzinie i jej otoczeniu, umacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w kontekście rodziny oraz jej otoczeniu itp.

Cele treningu zostały zrealizowane dzięki uczestnictwie beneficjentów
w zajęciach grupowych z psychologiem.

Na zakończenie zajęć z psychologiem wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia ukończenia treningu.