Projekt „APAP – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych”

Projekt „APAP – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych”

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt

 

APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 

  1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  1. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
  1. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
  1. warsztaty integracji i rozwoju;
  1. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  1. płatne staże > 3 lub 6-miesięczne;
  1. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  1. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

 

 

Korzyści dla Uczestników projektu:

 

· stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy

 

· zaświadczenie o ukończeniu stażu

 

· bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych

 

· opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego;

 

· zwrot kosztów dojazdu

 

· zdobycie doświadczenia zawodowego

 

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż:

 

· bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy

 

· możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami

 

· brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem

 

 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 

  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
  • w wieku od 15 do 29 lat

– bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

 

Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy

zamieszkujące tereny wiejskie.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu udziela:

 

Biuro projektu:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920

e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

 

 

Załącznik:

 

PLAKAT_APAP.pdf

 

Informacja na temat realizowanego projektu_APAP.pdf