Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Od 1 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 (rozpoczynający się 01-10-2016 r.)

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017 (rozpoczynający się 01-11-2016 r.) można składać od 1 września 2016 r.

Druki oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej .

Przypominamy, iż osoby, które aktualnie pobierają świadczenia do dnia 15 września 2016 r. powinny dostarczyć zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017 (zasiłek rodzinny – dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia, fundusz alimentacyjny – dotyczy osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alim. oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alim. na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alim. oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.