Nowatorskie wsparcie dla seniorów w Zakliczynie!

“Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski projekt, który realizowany jest w Zakliczynie w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Realizatorem projektu jest Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 601 860,00 zł netto, w tym dotacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 541 674,00 zł netto.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu będą działania w zakresie polityki senioralnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako elementu niezbędnego dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. Działania w ramach projektu skierowane są do seniorów – kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

W ramach projektu planuje się:

  • uruchomienie usługi teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzyma opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia/życia bezpośrednio połączy się z Centrum Opieki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Centrum Opieki przy udziale Teleasystentów po otrzymaniu sygnału skontaktuje się z członkiem rodziny podopiecznego, a w razie potrzeby ze służbami ratunkowymi. Co więcej, to innowacyjne rozwiązanie ułatwi również bieżące funkcjonowanie mieszkańców poprzez informowanie ich o ważnych kwestiach dotyczących zdrowia (np. umawianie wizyt do lekarza, sprawdzanie dostępności leków w aptece), informowanie o różnych usługach (np. technicznych, prawnych), wydarzeniach kulturalnych, przypominanie o konieczności zażycia leków, ostrzeganie o zagrożeniach czy wspieranie seniorów w ich codziennym życiu. W ramach działania, zaangażowani zostaną również Asystenci, którzy stworzą indywidualne plany opieki i wsparcia mieszkańców, a następnie cyklicznie odwiedzać będą ich w domach,
  • zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,
  • zakup laptopów i przyłączenie 40 seniorów do internetu w ich własnych gospodarstwach domowych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla 40 seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera/smartfonu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty,
  • wdrożenie usługi Złotej Rączki polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach (np. przepalona żarówka, cieknący kran). Dla mieszkańców zostanie udostępniona infolinia, na której będą mogli zgłaszać swoje zapotrzebowania na ww. prace.

Karta zgłoszenia do projektu oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 (pokój 6) oraz w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (pokój 8), a także pod numerem telefonu 14 66 52 275, wew. 18 lub adresem e-mail: senior@zakliczyn.pl, a wkrótce na stronie internetowej projektu: www.senior.zakliczyn.pl.

Termin składania kart zgłoszenia przez zainteresowane osoby upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Projekt „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.