Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE „NOWY START II” – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.:

„NOWY START II” – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych  zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego

tzn. dla osób, które:

  • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika
  • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku

              służbowego, zawartego na czas określony

  • odchodzących z rolnictwa

 Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie

Staż

– przekwalifikowanie zawodowe

– organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,

– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie

przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji

– finansowane do kwoty 3250zł

– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Subsydiowane zatrudnienie

forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy

– refundacja zatrudnienia do kwoty 2 950 zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

Jesteśmy gotowi przyjechać do Państwo i szczegółowo przestawić ofertę naszego projektu.

 

Zachęcam do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie www.nowystart2.pl oraz kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Za

 

Attachments

  • pdf plakat
    Rozmiar pliku: 463 KB Pobrania: 655

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.