Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka

ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Dyżur członka GKPiRPA: mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA

16.00-17.00 03.12.2020, 07.12.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 17.12.2020, 21.12.2020

Dyżur radcy prawnego: mgr Marek Dolasiński

16.00-18.00 02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020

Dyżur terapeuty uzależnień: mgr Rafał Rzeźnik

16.00-20.00 04.12.2020

Dyżur terapeuty uzależnień: mgr Krzysztof Bajorek

16.00-18.00 27.11.2020, 11.12.2020,

Dyżur psychologa: mgr Magdalena Podolańska

8.00 – 12.00 12.12.2020

Dyżur psychologa: mgr Joanna Kuboń-Dolasińska

16.00 – 18.30 01.12.2019, 08.12.2020

9.00 – 13.00 19.12.2020

Dyżur pedagoga: mgr Joanna Dobrzańska

13.00-15.00 08.12.2020

Dyżur Przewodniczącej ZI: Teresa Motak – pracownik socjalny

15.00-16.00 30.11.2020, 07.12.2020

18.12.2020, 28.12.2020

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.