OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKLICZYNIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej – informuje, że w dniach od 22.03.2021 r do 26.03.2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa‘’ odbędzie się wydawanie skierowań w celu otrzymania pomocy żywnościowej .

Do pomocy uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio :

– 1542,20 zł- w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1161,60 zł – w przypadku osoby w rodzinie

Po upływie w/w terminu skierowania nie będą przyjmowane .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.